AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual

El lloc web www.quelinstalacions.com i els seus continguts (textos, imatges, so, animacions, vídeo i la resta dels continguts d’aquesta web) són propietat de Quel Serveis Generals o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Quel Serveis Generals. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel.lectual registrats per Quel Serveis Generals o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Quel Serveis Generals, i queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d’explotació sense l’autorització expressa de Quel Serveis Generals. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d’aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Quel Serveis Generals, llevat que s’indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l’ús i visualització dels mateixos des d’un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Quel Serveis Generals per la legislació vigent. Quel Serveis Generals es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcialment o total, continguts d’aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la publicació de forma transitòria o definitiva.

Informació addicional

Per a la seva comoditat, aquest lloc conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Us recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Quel Serveis Generals no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap mena d’associació entre Quel Serveis Generals i els seus titulars. Excepte autorització expressa de Quel Serveis Generals es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens a Quel Serveis Generals. De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Quel Sevilla Boix

C/ Remences, 12 – 17178 El Mallol (Girona)

+34 972 694 989

E-mail: quel@quelinstalacions.com

Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l’adreça electrònica quel@quelinstalacions.com comunicant com desitja que siguin tractades les seves dades. Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s’emmagatzemaran a l’arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Quel Serveis Generals amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web. L’entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats a la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s’assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-les sota les condicions esmentades. L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això atès que estableix la Secció 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Amb l’objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l’Usuari autoritza expressament que Quel Serveis Generals pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col·laborin amb Quel Serveis Generals.

Polítiques de privacitat

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, ponem a la seva disposició la següent informació:

El Responsable del tractament de les seves dades és Miquel Sevilla Boix amb CIF: 77917147R i domicili en El Mallol, C/ Remences, 12, 17178. L’informem que tractarem la informació que vós ens faciliti amb la finalitat de respondre sa solicitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vós no presenti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. L’informem que vós té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar sa supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats en què van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podria oposar-s’hi o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas del qual només conservaríem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.